DPF / FAP

Informácie

Ponúkame Vám odstránenie DPF / FAP


-úpravou riadiacej jednotky motora
-mechanické odstránenie filtra

Po tomto zásahu sa už nebudete musieť obávať upchatého filtra a ani robiť regeneračné procesy, u niektorých typov DPF/FAP dolievať drahé aditívum.

Filtrácia výfukových plynov je technológia zameraná na zníženie emisií pevných častíc vo výfukových plynoch vznetových spaľovacích motorov.
Filtre znižujú emisie pevných častíc na princípe ich mechanického zachytávania pričom sa cyklicky regenerujú spaľovaním zachytených pevných častíc.

Regenerácia filtrov


Regenerácia spočíva v spaľovaní zachytených častíc v prebytočnom kyslíku vo výfukových plynoch na povrchu filtra. Pre zvýšenie účinnosti keramických filtrov, zvýšenie rýchlosti reakcie, a zníženia teploty regenerácie sa pridáva do materiálu filtra ako katalytická prísada mangán (Mn). Zníženie teploty pod 400 °C je vhodné pre zamedzenie tvorenia sulfátov.

Počas procesu regenerácie dochádza ku zvýšeniu emisií CO, ale hodnota zvýšenia je pod legislatívne stanovenou hranicou. Výsledkom procesu filtrácie a regenerácie keramickými filtrami je síce zvýšenie počtu pevných častíc, ale pri ich výrazne menších rozmeroch a celkovom objeme.

Na inicializáciu regenerácie možno použiť niektorú z nasledovných metód :

pridanie uhľovodíkov (paliva) do spalín pred filtrom
elektrické vyhrievanie filtra až po teplotu zapálenia zachytených častíc
regulácia prebytku kyslíka v spalinách.

Princípy regenerácie


Regeneráciu možno rozdeliť podľa princípu :

Pri termálnej regenerácii filtrov sa dosahujú vhodné podmienky na začatie regenerácie vstrekovaním paliva do spalín pred filtrom. Horením paliva na teplom filtri sa jeho teplota ďalej zvyšuje až na teplotu pri ktorej dochádza k spaľovaniu zachytených častíc. Pri teplotách regenerácie nad 480 °C sa dosahuje účinnosť nad 90 %. Nevýhodou filtrov pracujúcich na uvedenom princípe je zvýšená spotreba paliva (asi o 9 %) a obmedzená životnosť filtra.

Pri katalytickej regenerácii sa zásluhou prísad (katalyzátorov) dosahuje zníženie teploty pre započatie regenerácie pri 220 °C. Katalytickými prísadami sú olovo a meď ktoré sa vo vhodných zlúčeninách pridávajú do paliva. Nevýhodou tohto spôsobu je zanášanie filtra katalytickými prísadami, ktoré sú zachytávané takmer na 100 %, čo značne obmedzuje životnosť katalyzátora (asi 10000 míľ). Ďalšou nevýhodou je zachytávanie prísad na vstrekovacích tryskách, ktoré s deformáciou palivového lúča vedie ku zvýšeniu emisií pevných častíc.


Kontakt


Údernicka 11/3603
Bratislava
Tel.: 00421 911 222 732
info@diesel-technology.sk

Partneri
Copyright © 2015 Diesel Technology